Política de privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin a aquest portal, i així ho consenteixin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del que Eixample Teatre, amb domicili a c/Aragó 140, 08011 Barcelona, és responsable.

Els usuaris de forma voluntària determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que lliurement facilitin siguin incorporades a un fitxer responsabilitat de Eixample Teatre, als efectes de mantenir-los informats, fer-los oferiments de productes i/o serveis, En cas que l’usuari no estigui conforme que les seves dades siguin incorporades a un fitxer i, posteriorment tractades amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar la casella en què no autoritza la incorporació al fitxer. Donat cas d’haver-ho autoritzat però voler revocar l’autorització o modificar alguna de les dades que hi constin, l’usuari només haurà d’adreçar un correu electrònic a info@eixampleteatre.cat, o al domicili del responsable del fitxer que consta més a dalt. L’usuari té reconegut el dret d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició sobre les seves dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquestes, si és el cas.

Eixample Teatre disposa dels coneixements i mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotada i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta a la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Compartir: